ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍ ການອອກວີຊາ ແລະ ການກໍານົດເວລາພັກເຊົາ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໃຫ້ຄົນເຊື້ອຊາດລາວຢູ່ຕ່າງປະເທດ Print
Written by Ambassade Lao   
Saturday, 04 September 2021 22:42

ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍ ການອອກວີຊາ ແລະ ການກຳນົດເວລາພັກເຊົາ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໃຫ້ຄົນເຊື້ອຊາດລາວຢູ່ຕ່າງປະເທດ1776 0021776 0031776 0041776 0051776 0061776 007


 

Last Updated on Saturday, 04 September 2021 23:10