ແຈ້ງການ/Notifications Print E-mail
Written by Ambassade Lao   
Monday, 15 March 2021 01:31

En raison de la propagation de l'épidémie de Covid-19 dans les villes françaises, dont la capitale, Paris. Par conséquent, l'Ambassade du Laos à Paris souhaite informer tous les Laotiens et étrangers qui seront impliqués dans les travaux de l'Ambassade, veuillez d'abord nous contacter en avance:

Pour le service consulaire:

Veuillez prendre rendez-vous en avance:

01 45 53 75 22

06 40 22 48 84

07 83 48 90 82

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

ເນື່ອງຈາກວ່າ ສະພາບໂຄວິດ-19 ລະບາດຫຼາຍຢູ່ບັນດາຕົວເມືອງຂອງຝຣັ່ງ ລວມທັງ ທີ່ນະຄອນຫລວງປາຣີ. ສະນັ້ນ, ສະຖານທູດລາວທີ່ປາຣີ ຈຶ່ງຂໍແຈ້ງມາຍັງຄົນເຊື້ອຊາດລາວ ແລະ ຄົນຕ່າງປະເທດ ທີ່ຈະເຂົ້າມາພົວພັນວຽກງານທີ່ສະຖານທູດ ກະລຸນາ ຕິດຕໍ່ ນັດໝາຍກ່ອນ:

ພະແນກ ກົງສູນ, ໃຫ້ຕິດຕໍ່ ຫາ:

01 45 53 75 22

06 40 22 48 84

07 83 48 90 82

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Last Updated on Monday, 15 March 2021 01:35